2

Tuổi Sửu năm 2023

Tuổi Sửu năm 2023: không có cát tinh nào hết, cũng đừng lo lắng quá, dùng năm nay để rèn luyện bản thân. Như 1 tờ giấy trắng, sáng tạo 1 kỷ lục mới.

Hung tinh có: Thiên Cẩu và Báo Vĩ chỉ phá tài, ngoài ra còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, đầu năm đi hiến máu, xét nghiệm máu, kiểm tra điện tâm đồ…kiểm tra thân thể xem có vấn đề gì không.

Năm nay dễ bồng bột hành động suy nghĩ không thấu đáo, mình mong muốn 1 đồng kiếm 100 đồng nên đầu tư sai lầm và 90% là thất bại. Chuyện phán đoán đúng sai thì Thiên cẩu làm cho mình dễ đoán sai, rèn luyện khả năng phán đoán cho cao lên.

Ngoài ra còn có hung tinh Phi Đầu, đầu tóc bùm xùm, tóc tai rối bù, nó đại biểu khó tập trung, chuyên chú để làm việc gì đó, giống như những người vừa làm việc vừa quẹt điện thoại. đó là tượng không chuyên chú.

Còn có nghĩa là mảnh vỡ, bị phân mảnh: tiền bạc cũng bị phân mảnh không có tập trung. Mất phương hướng.

Phải rèn luyện sự chú ý tập trung, ban đầu tập trung 30 phút rồi tăng dần lên, người đi làm thì cố gắng tập trung. Trong lúc làm việc thì việc lắc nhắc, vụn vặt đừng có làm, càng tập trung thì tiền của bạn nó mới gom lại và mới giữ được.
Năm nay cần tập trung, chuyên chú thế là đủ.

Còn 1 Hung tinh nữa là Quả tú ảnh hưởng sức khoẻ còn có câu “nam sợ cô nữ sợ quả” nên sẽ bất lợi cho nữ hơn là nam, người nữ tuổi sửu năm nay dễ cảm thấy cô đơn.
Quả tú nó còn là sao nghi ngờ, ví dụ chồng đi công tác xa thì nghi ngờ chồng có quen ai ở ngoài. Nên nữ tuổi sửu năm nay tăng cường sự câu thông giữa 2 vợ chồng. Nghi ngờ phần nhiều là so thiếu sự câu thông.
Sự nan thuận tâm
Ngưu mi bất triển (nhíu mày mà không mở được ra, có nhiều chuyện suy nghĩ)
Bộ bộ vi dinh
Ổn trung cầu toàn

Tóm lại, mọi việc khó thành, phải hao tâm tổn trí nhiều, cần phải đi từng bước tập trung thì sẽ vượt qua.
Đeo Vòng Lu Thống Hoá Giải Thị Phi hoặc Vòng Tam Phúc Tinh giúp bổn mệnh êm, điều hoà năng lượng giúp cân bằng cảm xúc, bình an may mắn

Hung tinh có: Thiên Cẩu và Báo Vĩ chỉ phá tài, ngoài ra còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, đầu năm đi hiến máu, xét nghiệm máu, kiểm tra điện tâm đồ…kiểm tra thân thể xem có vấn đề gì không.

Năm nay dễ bồng bột hành động suy nghĩ không thấu đáo, mình mong muốn 1 đồng kiếm 100 đồng nên đầu tư sai lầm và 90% là thất bại. Chuyện phán đoán đúng sai thì Thiên cẩu làm cho mình dễ đoán sai, rèn luyện khả năng phán đoán cho cao lên.

Ngoài ra còn có hung tinh Phi Đầu, đầu tóc bùm xùm, tóc tai rối bù, nó đại biểu khó tập trung, chuyên chú để làm việc gì đó, giống như những người vừa làm việc vừa quẹt điện thoại. đó là tượng không chuyên chú.

Còn có nghĩa là mảnh vỡ, bị phân mảnh: tiền bạc cũng bị phân mảnh không có tập trung. Mất phương hướng.

Phải rèn luyện sự chú ý tập trung, ban đầu tập trung 30 phút rồi tăng dần lên, người đi làm thì cố gắng tập trung. Trong lúc làm việc thì việc lắc nhắc, vụn vặt đừng có làm, càng tập trung thì tiền của bạn nó mới gom lại và mới giữ được.
Năm nay cần tập trung, chuyên chú thế là đủ.

Còn 1 Hung tinh nữa là Quả tú ảnh hưởng sức khoẻ còn có câu “nam sợ cô nữ sợ quả” nên sẽ bất lợi cho nữ hơn là nam, người nữ tuổi sửu năm nay dễ cảm thấy cô đơn.
Quả tú nó còn là sao nghi ngờ, ví dụ chồng đi công tác xa thì nghi ngờ chồng có quen ai ở ngoài. Nên nữ tuổi sửu năm nay tăng cường sự câu thông giữa 2 vợ chồng. Nghi ngờ phần nhiều là so thiếu sự câu thông.
Sự nan thuận tâm
Ngưu mi bất triển (nhíu mày mà không mở được ra, có nhiều chuyện suy nghĩ)
Bộ bộ vi dinh
Ổn trung cầu toàn

Tóm lại, mọi việc khó thành, phải hao tâm tổn trí nhiều, cần phải đi từng bước tập trung thì sẽ vượt qua.
Đeo Vòng Lu Thống Hoá Giải Thị Phi hoặc Vòng Tam Phúc Tinh giúp bổn mệnh êm, điều hoà năng lượng giúp cân bằng cảm xúc, bình an may mắn

lá số tử vi bàn thờ 12congiap nguhanhtuongsinh ngũ hành nguhanhtuongkhac

Chia Sẻ Bài Viết