E9cf922c A170 4a38 8df6 F9d668ff501b

TUỔI QUÝ NHÂN CHO 60 HOA GIÁP

Để tìm người giúp đỡ.

Ví dụ: Giáp Tý tìm tuổi sửu giúp đỡ

1/ Giáp Tý – Sửu

2/ Ất Sửu – Tý

3/ Bính Dần – Dậu

4/ Đinh Mão – Hợi

5/ Mậu Thìn – Sửu

6/ Kỷ Tỵ – Tý

7/ Canh Ngọ – Mùi

8/ Tân Mùi – Ngọ

9/ Nhâm Thân – Mão

10/ Quý Dậu – Tỵ

11/ Giáp Tuất – Sửu

12/ Ất Hợi – Tý

13/ Bính Tý – Hợi

14/ Đinh Sửu – Dậu

15/ Mậu Dần – Sửu

16/ Kỷ Mão – Thân

17/ Canh Thìn – Sửu

18/ Tân Tỵ – Ngọ

19/ Nhâm Ngọ – Tỵ

20/ Quý Mùi – Thân

21/ Giáp Thân – Mùi

22/ Ất Dậu – Thân

23/ Bính Tuất – Hợi

24/ Đinh Hợi – Dậu

25/ Mậu Tý – Sửu

26/ Kỷ Sửu – Tý

27/ Canh Dần – Sửu

28/ Tân Mão – Dần

29/ Nhâm Thìn – Tỵ

30/ Quý Tỵ – Tý

31/ Giáp Ngọ – Mùi

32/ Ất Mùi – Thân

33/ Bính Thân – Dậu

34/ Đinh Dậu – Hợi

35/ Mậu Tuất – Mùi

36/ Kỷ Hợi – Tý

37/ Canh Tý – Sửu

38/ Tân sửu – Dần

39/ Nhâm Dần – Mão

40/ Quý Mão – Thân

41/ Giáp Thìn – Sửu

42/ Ất Tỵ – Tý

43/ Bính Ngọ – Hợi

44/ Đinh Mùi – Hợi

45/ Mậu Thân – Mùi

46/ Kỷ Dậu – Thân

47/ Canh Tuất – Mùi

48/ Tân Hợi – Ngọ

49/ Nhâm Tý – Tỵ

50/ Quý sửu – Tỵ

51/ Giáp Dần – Sửu

52/ Ất Mão – Thân

53/ Bính Thìn – Dậu

54/ Đinh Tỵ – Dậu

55/ Mậu Ngọ – Mùi

56/ Kỷ Mùi – Thân

57/ Canh Thân – Mùi

58/ Tân Dậu – Dần

59/ Nhâm Tuất – Tỵ

60/ Quý Hợi – Mão

👉 Đeo mặt vàng tứ thời kiến quý hỗ trợ suốt đời dễ gặp quý nhân giúp đỡ, gặp hung hoá cát.

Chia Sẻ Bài Viết