3

Tuổi Mão Năm 2023

Xin chúc mừng bạn! Cát đa hung thiểu – tốt nhiều xấu ít. Tuy nhiên cũng phải nhắc nhở tuổi bạn năm nay toạ Thái Tuế, cổ nhân có câu : “Thái tuế đương đầu toạ, vô phúc tất hữu hoạ”
Toạ Thái tuế vẫn còn đỡ hơn xung thái tuế, mình là toạ thái tuế, mình chỉ cần biết “Triết học lão nhị” thì sự nghiệp sẽ sáng tạo ra nhiều cơ hội.
Tại sao gọi là “Triết học lão nhị” vì mình toạ thái tuế như đang dựa vào núi nên làm lão nhị đừng làm lão đại, trong kinh dịch quái Khôn là lão nhị, lão đại là quẻ Càn, cứ làm lão nhị thì đến lúc nào đó biến thành lão đại.
Làm việc gì cũng xem người khác là lão đại, mình có tài năng hay năng lực thì đừng có lộ ra cho người khác biết, làm tốt bổn phận của mình đó cũng là trí tuệ rèn luyện bản thân.

Cát tinh gồm: tướng tinh, Kim quỹ, ngọc quý giúp đỡ mình trên con đường sự nghiệp rất nhiều.
Tướng tinh là sao có năng lực lãnh đạo và là sao quyền lực. Người có năng lực lãnh đạo là năng lực tự thân của họ mạnh hơn người hạ thuộc, bạn nhìn xa trông rộng hơn người khác, năng lực của bạn ảnh hưởng đến người khác.
Lãnh đạo lực sẽ thành năng lực ảnh hưởng.

Tướng tinh cũng chỉ cơ hội thăng chức, chúng ta phải phối hợp giữa hành động và trí tuệ thì lúc đó mới phát huy được năng lực của cát tinh.

Văn xương: đại biểu học tập, trẻ con sẽ có hứng thú học tập hơn mọi năm, còn người lớn thì trong năm nay phải tăng cường chuyên môn của bản thân và học hỏi thêm chuyên môn để nâng cấp bản thân sẽ giúp sự nghiệp lên 1 nấc thang mới.
Kim quỹ đại biểu cho tài phú và công danh, giống như cái rương tiền bạc, cần chủ động đi tìm, mở nó ra, bưng nó lên.
Tóm lại tuổi Mão cần sử dụng năng lượng của Tướng tinh và Kim quỹ thì mới nâng rương tiền lên được.
Ngọc Quý là sao quý nhân, chủ động đi tìm quý nhân, thấy những ai giỏi thì học hỏi.

Hung tinh: kiếm phong, phục thi, thiên khốc: đều mang tính chất huyết quan, những gì nguy hiểm, những môn thể thao có độ khó, nguy hiểm…không tham gia. Tuyệt đối không nên đi những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu phụ nữ có thể đi chỉnh sửa thẩm mỹ nhỏ sẽ ứng huyết quan chi tai, giảm những tai nạn lớn.
Thiên Khốc có nghĩa là khóc, tư duy tiêu cực, chuyện nào đáng thì cứ khóc có lợi cho sức khoẻ
Phong hồi lộ chuyển (đường đi quanh co, có tốt, có xấu)
Thố phi mãnh tiến ( thỏ bay nhanh)
Toàn thần quán chú ( tập trung tinh thần)
Công danh khả toại (sự nghiệp sẽ thành)

Đeo Mặt Vàng Tâm Tưởng Sự Thành hoặc Combo Ngũ Hổ Tướng giúp mọi dự định hoài bãi dễ thành, sự nghiệp vững vàng.

#lasotuvi 12cunghoangdao tuvihangngay Cúngongcongongtao kinhphat lá số tử vi bàn thờ 12congiap nguhanhtuongsinh ngũ hành nguhanhtuongkhac doi lich am duong

GIANG PHONG THUỶ

Chia Sẻ Bài Viết