147492300_1058916257968132_773439032488045923_o

Trong 12 con giáp Mão chính là Con Thỏ

Mệnh Lý học là 1 Quy Luật của tạo hoá được con người diễn tả thông qua ngôn ngữ. Còn bản chất của Nó là không đổi. Cho dù có dùng tiếng gì đi nửa.

Đừng có bao giờ cho rằng văn hoá Việt Nam xài Mão là Mèo thì phải cho đó là Mèo.

Còn Trung Quốc xài Mão là Thỏ là chuyện của Trung Quốc.

Hay cho rằng phải sử dụng lịch của Việt Nam vì đó là văn hoá Việt. còn Trung Quốc thì xài Trung Quốc.

Nhìn như vậy là phiếm diện, chủ quan, không theo tinh thần khoa học khách quan.

Văn Hoá là 1 chuyện. còn khoa học là chuyện khác.

Lịch phải sử dụng Tiết Khí, dựa vô chu kỳ quay của các Thiên Thể để tính ra. Nó phụ thuộc vào vị trí của các Thiên Thể, làm gì có chuyện phụ thuộc vô văn hoá để tính lịch.

Thời điểm năm mới, tháng mới phải dựa trên Tiết Khí. đây là thực tại khách quan. không hề liên quan đến văn hoá.

Mão là Thỏ – đại diện cho Ất Mộc là Âm Mộc. còn Mèo là Tiểu Hổ là Giáp Mộc – Dương Mộc. 02 cái hoàn toàn khác nhau.

Không hề có liên quan gì đến văn hoá.

Giang đây xét trên khía cạnh Duy Vật Biện Chứng, logic của vấn đề. Trung Quốc chỉ là nơi để đến học. chứ không phải đến để thay đổi, để ca tụng gì ai.

Tôi đây luôn tự hào là Người Việt Nam.

Đi khắp nơi học. Thiên Hạ có gì hay đem về chia sẻ cho Đồng Bào.

Dương Trường Giang – 0941873456

Chia Sẻ Bài Viết