Thành đầu thổ: Mậu dần, Kỷ mão

Thành đầu thổ: Mậu dần, Kỷ mão

Mậu dần thành đầu thổ (1938, 1998): đây là thổ bị tổn thương, nên cần có hỏa sinh trợ. Rất kỵ các loại mộc của Kỷ hợi, Canh dần, Tân mão, nếu gặp sẽ vô cùng hung hiểm.

Kỹ mão thành đầu thổ (1939, 1999): thổ này tự mình giết mình, không có sinh khí. Rất cần hỏa của Đinh mão, Giáp tuất, Ất hợi, Kỷ mùi sinh trợ. Hỏa thổ tương sinh sẽ hóa phúc.

Thành đầu thổ nếu gặp Lộ bàng thổ thì “thổ khí” đã đầy đủ, không cần hỏa sinh trợ nữa.

Thành đầu thổ gặp Quý mùi dương liễu mộc thì tốt, nhưng sợ Nhâm ngọ. Thổ này gặp Quý sửu tang chích mộc cũng rất tốt, kế đến là Nhâm tý. Thành đầu thổ nếu gặp Canh dần, Tân mão tùng bách mộc thì tường thành đổ nát, mệnh chủ cuộc sống bất an. Thổ này nếu gặp thủy của Giáp thân, Đinh sửu, hoặc thiên hà thủy đều tốt.

Thành đầu thổ Kỷ mão nếu gặp Nhâm tuất đại hải thủy thì tốt, vì mão tuất hợp.

Thành đầu thổ kỵ phích lịch hỏa, thích lộ bàng thổ (với điều kiện không có hỏa).

Thành đầu thổ gặp bạch lạp kim cũng hữu dụng, nhưng phải chắn gió.

Chia Sẻ Bài Viết