Tang chích mộc: Nhâm tý, Quý sửu

Tang chích mộc: Nhâm tý, Quý sửu

Tang chích mộc: Nhâm tý, Quý sửu

Nhâm tý tang chích mộc (1972, 2032) khúc gỗ nằm yên một nơi, không biến đổi

Quý sửu tang chích mộc (1973, 2033) gỗ nằm trong kho nhỏ.

Loại gỗ này nếu gặp được khí tử tuyệt thì tốt (trở nên phú quý), nếu gặp khí làm cho sinh vượng thì xấu (trở nên bần hàn). Do đó, mộc này rất sợ thủy vượng, số sẽ lênh đênh; ngược lại nếu gặp kim hoặc thổ vượng thì là mệnh tốt.

Tang chích mộc thích nhất là sa trung thổ, kế đến là lộ bàng thổ và đại dịch thổ. Các thổ khác đối với nó đều không đắc dụng.

Mộc này sẽ hợp với thiên hà thủy. Nếu gặp trường lưu thủy, đại khê thủy, giản hạ thủy, tỉnh tuyền thủy thì yêu cầu trong mệnh cục có thổ mới coi là tốt. Nếu gặp đại hải thủy mà trong mệnh cục không có thổ giúp đỡ thì mộc này sẽ bị cuốn ra biển lớn không biết về đâu.

Tang chích mộc gặp Phật đăng hỏa là tốt nhất, vì thìn tỵ là cung tượng trưng cho con tằm nhả tơ (tang là cây dâu, tằm rất thích ăn lá dâu). Nếu gặp lô trung hỏa, vì có dần mão cùng là hành mộc nên cũng tốt. Gặp thiên thượng hỏa hoặc phích lịch hỏa cũng là sự kết hợp không tệ.

Trong các loại kim, tang chích mộc hợp với sa trung kim nhất. Ngoài ra, kiếm phong kim có thể gọt giũa ngoại hình cho gỗ này, nên tốt thứ nhì. Các loại kim khác thì bình thường.

Tang chích mộc nếu gặp bình địa mộc, thạch lựu mộc mà trong mệnh cục thiếu thổ thì sẽ hung. Đại lâm mộc có thìn tỵ, vốn là phương tằm nhả tơ, nên nếu tang chích mộc (gỗ cây dâu) gặp được, lại thêm trong mệnh cục có thổ, thì nhất định là đại phú quý. Nếu gặp Dương liễu mộc, mà được sinh vào tháng mùa xuân hoặc mùa hè thì sẽ tạo nên cách cục vô cùng quý “Tang liễu thành lâm”.

Chia Sẻ Bài Viết