hoanhtai (7)

Sơn hạ hỏa: Bính thân, Đinh dậu

Bính thân sơn hạ hỏa (1956, 2016): lửa trong trạng thái “bịnh”

Đinh dậu sơn hạ hỏa (1957, 2017): lửa trong trạng thái “tử”

Sơn hạ hỏa là ngọn lửa vô cùng yếu ớt, nên cần có mộc tương sinh; lửa này kỵ nhất thủy của Giáp thân, Ất dậu, Giáp dần, Ất mão đến tương khắc.

Mệnh này rất thích mùa thu, cũng thích gặp thủy của hợi và tý. Nếu trong trụ có tý, hợi thủy, hoặc sinh tháng thân, dậu gặp được nạp âm thủy, thì sẽ trở thành “huỳnh hỏa chiếu thủy” cách cục, là lá số của người làm quan.

Sơn hạ hỏa nếu gặp tùng bách mộc, bình địa mộc thì rất tốt, nếu còn có gió xuất hiện thì càng là mệnh cao quý. Nhưng phải nhớ nếu sức gió quá lớn thì có thể diệt mất hỏa này.

Mệnh này gặp tỉnh tuyền thủy, giản hạ thủy thì mệnh chủ trong đời sẽ có chức tước cao. Nếu gặp đại hải thủy thì trong mệnh cục phải có thêm sơn thì mới thành quý cách. Hỏa này nếu gặp Giáp dần đại khê thủy thì tốt, nhưng Ất mão thì không tốt, vì mão nằm ở cung vị tượng trưng cho gió lớn.

Sơn đầu hỏa chỉ thích hợp với các loại kim có tính chất thanh tú. Nếu trong mệnh cục không có mộc mà năng lượng của kim lại quá nhiều thì hỏa này sẽ bị tổn thương. Sơn đầu hỏa gặp Ất sửu thì coi là tốt nhất, nếu gặp những thứ kim khác thì cho dù không gặp hình xung mà là gặp lộc mã thì cao nhất cũng chỉ phát tài.

Mệnh sơn đầu hỏa nếu gặp được Bính thìn Đinh tỵ sa trung thổ, lại có thêm sơn trong mệnh cục, thì sẽ thành đại quý cách (vì Thìn Tỵ tượng trưng cho gió, lại có núi giúp tàng phong); nếu chỉ gặp sa trung kim mà trong mệnh cục vô mộc vô sơn thì tất cả niềm vui chỉ là thoáng qua mà thôi.

Sơn hạ hỏa sợ các loại hỏa khác, nếu gặp không tốt.

Chia Sẻ Bài Viết