6/ Sơn đầu hỏa: Giáp tuất, Ất hợi Giáp tuất sơn đầu hỏa (1934, 1994) tự mình ở hỏa khố, không sợ thủy. Chỉ sợ duy nhất Nhâm tuất thủy. Ất hợi sơn đầu hỏa (1935, 1995) là ngọn lửa cháy gần tắt, cần mượn mộc của Kỷ hợi, Tân mão, Kỷ tỵ, Nhâm ngọ để tương sinh; cần ất mộc trong mùi để vượng hơn. Hỏa này kỵ thủy của Quý hợi và Bính ngọ. Mệnh sơn đầu hỏa rất thích Đại lâm mộc và Tùng bách mộc. Đại lâm mộc Thìn Tỵ sẽ như ngọn gió thổi cho lửa lớn hơn, còn Tùng bách mộc Dần Mão vốn là lộc (Giáp lộc tại dần, Ất lộc tại mão), nếu kết hợp thêm Quý hợi tang chích mộc (gỗ trên núi) thì sẽ thành mệnh quý phái. Sơn đầu hỏa hợp với Giản hạ thủy. Trong mệnh cục nếu có tượng “mộc gặp tỉnh tuyền thủy”, cũng là một dấu hiệu tốt. Giáp tuất gặp Giáp dần, Ất hợi gặp Ất mão, có thể xem là “chân lộc đại cát”.   Giáp tuất Ất hợi gặp Bính ngọ, Đinh mùi, hỏa gặp ngọ mùi sẽ rơi vào đất vượng, cần có thủy điều hòa thì tốt, nếu không sẽ vô cùng hung hiểm. Sơn đầu hỏa gặp Nhâm tuất, Quý hợi đại hải thủy là xấu nhất, vì tuất hợi ở vị trí tương khắc.  Mệnh sơn đầu hỏa, 2 trụ này giờ lại có kim, đại diện cho tài vận, nhưng phải cần có “gỗ trên núi” mới tốt, nếu không thì xấu.  Sa thạch thổ có gió của thìn tỵ, nên gặp được thổ này sẽ là điều may mắn. Mệnh sơn đầu hỏa mà trong mệnh cục không có mộc, chỉ có thổ, thì mệnh chủ địa vị thấp. Sơn đầu hỏa cũng rất kỵ những loại hỏa khác hình xung nó, nên nếu gặp sẽ không tốt.

Sơn đầu hỏa: Giáp tuất, Ất hợi

Giáp tuất sơn đầu hỏa (1934, 1994) tự mình ở hỏa khố, không sợ thủy. Chỉ sợ duy nhất Nhâm tuất thủy.

Ất hợi sơn đầu hỏa (1935, 1995) là ngọn lửa cháy gần tắt, cần mượn mộc của Kỷ hợi, Tân mão, Kỷ tỵ, Nhâm ngọ để tương sinh; cần ất mộc trong mùi để vượng hơn. Hỏa này kỵ thủy của Quý hợi và Bính ngọ.

Mệnh sơn đầu hỏa rất thích Đại lâm mộc và Tùng bách mộc. Đại lâm mộc Thìn Tỵ sẽ như ngọn gió thổi cho lửa lớn hơn, còn Tùng bách mộc Dần Mão vốn là lộc (Giáp lộc tại dần, Ất lộc tại mão), nếu kết hợp thêm Quý hợi tang chích mộc (gỗ trên núi) thì sẽ thành mệnh quý phái.

Sơn đầu hỏa hợp với Giản hạ thủy. Trong mệnh cục nếu có tượng “mộc gặp tỉnh tuyền thủy”, cũng là một dấu hiệu tốt. Giáp tuất gặp Giáp dần, Ất hợi gặp Ất mão, có thể xem là “chân lộc đại cát”.

Giáp tuất Ất hợi gặp Bính ngọ, Đinh mùi, hỏa gặp ngọ mùi sẽ rơi vào đất vượng, cần có thủy điều hòa thì tốt, nếu không sẽ vô cùng hung hiểm. Sơn đầu hỏa gặp Nhâm tuất, Quý hợi đại hải thủy là xấu nhất, vì tuất hợi ở vị trí tương khắc.

Mệnh sơn đầu hỏa, 2 trụ này giờ lại có kim, đại diện cho tài vận, nhưng phải cần có “gỗ trên núi” mới tốt, nếu không thì xấu.

Sa thạch thổ có gió của thìn tỵ, nên gặp được thổ này sẽ là điều may mắn.

Mệnh sơn đầu hỏa mà trong mệnh cục không có mộc, chỉ có thổ, thì mệnh chủ địa vị thấp. Sơn đầu hỏa cũng rất kỵ những loại hỏa khác hình xung nó, nên nếu gặp sẽ không tốt.

6/ Sơn đầu hỏa: Giáp tuất, Ất hợi

Giáp tuất sơn đầu hỏa (1934, 1994) tự mình ở hỏa khố, không sợ thủy. Chỉ sợ duy nhất Nhâm tuất thủy.

Ất hợi sơn đầu hỏa (1935, 1995) là ngọn lửa cháy gần tắt, cần mượn mộc của Kỷ hợi, Tân mão, Kỷ tỵ, Nhâm ngọ để tương sinh; cần ất mộc trong mùi để vượng hơn. Hỏa này kỵ thủy của Quý hợi và Bính ngọ.

Mệnh sơn đầu hỏa rất thích Đại lâm mộc và Tùng bách mộc. Đại lâm mộc Thìn Tỵ sẽ như ngọn gió thổi cho lửa lớn hơn, còn Tùng bách mộc Dần Mão vốn là lộc (Giáp lộc tại dần, Ất lộc tại mão), nếu kết hợp thêm Quý hợi tang chích mộc (gỗ trên núi) thì sẽ thành mệnh quý phái.

Sơn đầu hỏa hợp với Giản hạ thủy. Trong mệnh cục nếu có tượng “mộc gặp tỉnh tuyền thủy”, cũng là một dấu hiệu tốt. Giáp tuất gặp Giáp dần, Ất hợi gặp Ất mão, có thể xem là “chân lộc đại cát”.

Giáp tuất Ất hợi gặp Bính ngọ, Đinh mùi, hỏa gặp ngọ mùi sẽ rơi vào đất vượng, cần có thủy điều hòa thì tốt, nếu không sẽ vô cùng hung hiểm. Sơn đầu hỏa gặp Nhâm tuất, Quý hợi đại hải thủy là xấu nhất, vì tuất hợi ở vị trí tương khắc.

Mệnh sơn đầu hỏa, 2 trụ này giờ lại có kim, đại diện cho tài vận, nhưng phải cần có “gỗ trên núi” mới tốt, nếu không thì xấu.

Sa thạch thổ có gió của thìn tỵ, nên gặp được thổ này sẽ là điều may mắn.

Mệnh sơn đầu hỏa mà trong mệnh cục không có mộc, chỉ có thổ, thì mệnh chủ địa vị thấp. Sơn đầu hỏa cũng rất kỵ những loại hỏa khác hình xung nó, nên nếu gặp sẽ không tốt.

Chia Sẻ Bài Viết