hoanhtai (7)

Sa trung thổ: Bính thìn, Đinh tỵ

Sa trung thổ: Bính thìn, Đinh tỵ

Bính thìn sa trung thổ (1976, 2036): thổ này trong khố, khí của thổ đầy đủ. Rất thích Giáp thìn hỏa tương sinh. Sa trung thổ không sợ mộc khác tương hại vì đã có Bính và Đinh thuộc hỏa, giúp cho khí của thổ vững chắc, không sợ mộc tương khắc. Chỉ có điều Mậu tuất, Kỷ hợi, Tân mão, Mậu thìn nếu gặp Bính thìn này sẽ là tượng trưng của điều hung.

Đinh tỵ sa trung thổ (1977, 2037): thổ nằm trong thế tuyệt, nhưng vẫn còn thừa một chút khí, vì có Đinh tỵ nhị hỏa sinh trợ. Mộc không khắc được thổ này, nhưng tốt nhất là phối hợp với hỏa vượng.

Sa trung thổ là đất có tính chất thanh tao, thích những loại kim cũng có thính thanh tao. Thoa xuyến kim, kiếm phong kim, sa trung kim, kim bạc kim đều tốt cho người mệnh sa trung thổ; Bính Đinh gặp Tân hợi thì gọi là “Bính Đinh nhập càn”, thành cục “Giá hải trường hồng”, là quý cách, nếu có thêm thủy tưới mát thì quý càng thêm quý. Nếu mệnh cục không có thủy mà trụ ngày giờ gặp thiên thượng hỏa cũng gọi là tốt. Mệnh sa trung thổ có Bính thìn Ất mùi Quý dậu Mậu ngọ đang ngậm 2 kim của Ất mùi Quý dậu, tuy không có thủy nhưng lại có mặt trời của Mậu ngọ cao chiếu nên thành quý cách.

Sa trung thổ gặp nước thanh khiết thì rất quý: Tỉnh tuyền thủy và Giản hạ thủy là tốt nhất. Nếu trong thổ còn có kim thì sẽ thành đất quý. Nếu đã chứa kim mà hai trụ ngày giờ còn gặp đại hải thủy, thì cục tốt bị xấu đi, tuy nhiên Bính thìn gặp Quý hợi thì lại tốt. Thổ này gặp các loại thủy khác thì không đắc dụng.

Sa trung thổ thích gặp thái dương hỏa, sẽ thành cách cục “chu tước đằng không”, quý cách. Nếu gặp sơn đầu hảo, sơn hạ hỏa, lô trung hỏa, Phật đăng hỏa mà trong mệnh cục không có thủy tưới mát thì ảnh hưởng đến thọ mệnh.

Vì tang chích mộc và dương liễu mộc đều phải cắm rễ vào sa trung thổ, nên gặp 2 mộc này đều tốt. Nếu gặp những mộc khác thì phải dựa vào lộc mã để phán đoán. Nếu trụ ngày là mộc thì chi bằng không có thì hơn. Sa trung thổ nhìn chung không thích đi với thổ khác. Nếu gặp lộ bàng thổ thì có thể yên ổn, trong mệnh cục còn có kim và mộc thì sẽ trở thành phú quý cách. Đại dịch thổ là tối kỵ, còn các loại thổ khác nhìn chung không đắc dụng.

Chia Sẻ Bài Viết