Sa Trung Kim: Giáp Ngọ, Ất Mùi

Sa Trung Kim: Giáp Ngọ, Ất Mùi

Giáp ngọ sa trung kim (1954, 2014): là kim loại dung dữ, thô kệch, cần có hỏa vượng mới đắc dụng, tuy nhiên rất kỵ hỏa của Đinh mão, Đinh dậu, Mậu tý

Ất mùi sa trung kim (1955, 2015): là kim loại dùng hỏa luyện thành, tự tàng trong khố. Kim này cần thổ để sinh trợ, rất kỵ hỏa của Kỷ mùi, Bính thân, Đinh dậu đến khắc chế.

Sa trung kim cần lô trung hỏa tôi luyện. Nếu Giáp ngọ gặp Bính dần, vì Bính dần là hỏa rất vượng, nên trong cục mà không có thổ điều tiết khỏa khí sẽ rất xấu. Bản thân Bính ngọ dù nạp âm là hành thủy, nhưng vì Bính và Ngọ bản thân cũng thuộc hỏa, nên gặp cũng không tốt. Sa trung kim cũng thích gặp phích lịch hỏa.

Sa trung kim thích gặp được Giản hạ thủy, Tỉnh tuyền thủy, Thiên hà thủy vì đều là nước yên tĩnh; và kỵ gặp Đại hải thủy, vì là nước biến động bất an.

Ất mùi sa trung kim nếu trong mệnh cục có hỏa, lại gặp được Mậu dần thành đầu thổ, thì sẽ thành cách cục “thái kim dữ thanh sa”, vô cùng quý.

Trong các loại thổ, sa trung kim đều phù hợp, ngoại trừ lộ bàng thổ và đại dịch thổ mà thôi.

Chia Sẻ Bài Viết