2

Quý sửu :1973

Quý sửu :1973, Tang đố mộc ( con trâu ngoài chuồng). Ăn mặc không thiếu

– Tuổi trẻ tiền bạc không nhiều, biết tự trọng , không dính thị phi, cha mẹ con cái khó dựa vào.

– Vợ chồng hoà thuận, con cái có muộn

– Nữ: dễ gặp goá phòng ( dễ nhận con nuôi)

Chia Sẻ Bài Viết