10

Quý Mão: (1963,2023)

Quý Mão: 1963,2023: Kim Bạc Kim, con thỏ trong rừng núi, đam mê ăn uống,tiền bạc có dư, gặp hung hoá cát,lúc trẻ tiền khó giữ,về già hưng vượng, mệnh nữ thì trung niên và vãn niên chỉ có thể dám cho đi thì mới bảo tồn được sự nghiệp và gia đình.

Chia Sẻ Bài Viết