164327492_1085296645330093_8264113586728158671_n

Phú ! Quý ! Đinh phải bỏ 1

Phú là giàu có là Tài
Quý là nổi tiếng là Quan / Sát
Đinh là gia đạo , sức khoẻ là Thân

Trong mệnh lý học mối quan hệ của 03 chữ này như sau :
Tài Sinh Sát – Sát khắc Thân – Thân thì khắc Tài

Nếu có nhiều tiền sẽ sinh ra quyền lực ( Quan /Sát ) sẽ hại tới Thân . 1 người không bao giờ có được cả 03 Tài Quan Thân .

Trong Phong Thuỷ chia mặt đất thành 24 sơn hướng. có tổng cộng 8 hướng ( Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc) mỗi 1 hướng sẽ có 03 sơn. mỗi sơn 15 độ. 15×24 = 360 độ.

Mỗi sơn có 1 cái tên :
Thiên Nguyên Long chính là Quan – Địa Nguyên Long là Tài – Nhân Nguyên Long là Thân .

Trong Phong Thuỷ 1 yếu tố trong 5 cái ngũ quyết ( Long, Sa, Nguyệt, Thuỷ, Hướng) khi lựa chọn mộ hoặc nhà thì trong cả 05 cái này khi đo bằng độ số quy đổi ra không được có cả 03: Nhân Nguyên Long (Thân); Thiên Nguyên Long (Quan); Địa Nguyên Long (Tài). Chỉ có được 2/3 mà thôi, có cả 03 thì là Bại Địa rất xấu.

Theo mệnh lý và Phong Thuỷ học thì 1 người không bao giờ có được cả 03 : Tài Quan Thân. Tức là không thể nào vừa giàu có, vừa nổi tiếng, quyền lực và vừa có gia đình Hạnh Phúc.

Quan sát thực tế ta sẽ thấy, các bậc Đế Vương bao đời luôn Giàu Có, Quyền Lực nhưng con cái thì tranh giành, chém giết.

Các ca sĩ diễn viên: giàu có, nổi tiếng thường hôn nhân không thuận hoặc sức khoẻ yếu kém.

Vì vậy chỉ được chọn 2 bỏ đi 1:
-Nếu bạn chọn có tiền và gia đình, sức khoẻ tốt thì phải từ bỏ quyền lực, nổi tiếng.
-Nếu bạn chọn Giàu có và Quyền Lực thì phải hy sinh sức khoẻ và gia đình.
-Nếu bạn muốn làm Quan và Gia đình hạnh phúc, sức khoẻ tốt thì phải tuyệt đối là 1 vị Quan – Thanh Liêm.

Đây là Quy Luật của Tạo Hoá, mỗi chúng ta hiểu và làm theo đó chính là Thuận Thiên Hành Sự.

Vài lời chia sẻ cho Người Hữu Duyên !

Thầy Giang Phong Thuỷ – Phong Thuỷ Sư Hoàng Gia Đời Thứ 40 – Dương Công Phái – Giang Tây – Trung Quốc !

Dương Trường Giang – 0941873456

Chia Sẻ Bài Viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email