120077648_953530815173344_4545720800217294132_n

Phong Thuỷ thuộc Tôn Giáo nào?

Nguồn gốc xa xôi của Phong Thuỷ thì rất khó nói chính xác và các hoạt động của nó phần lớn chịu ảnh hưởng của Đạo Giáo.

Về bản chất Phong Thuỷ – Mệnh Lý dựa trên các quy luật khách quan để đưa ra những nhận xét, phán đoán… cũng như các biện pháp nhằm làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vì theo các quy luật khách quan nên không phụ thuộc tôn giáo, giới tính, quốc gia, dân tộc gì cả.

Nên bạn theo Đạo Phật, Công Giáo, Đạo Giáo…. đều có thể sử dụng các quy luật, vật phẩm Phong Thuỷ để cải thiện gia đạo, sức khoẻ, tài lộc….

Hiện tại rất nhiều người nghĩ rằng, khi đi xem Phong Thuỷ, xem bói… là phải kiếm các vị sư thầy. Đạo công giáo thì không nên sử dụng Phong Thuỷ. Đây là thói quen văn hoá trong dân gian.

Bản chất Phong Thuỷ – Mệnh Lý dựa vào học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Bát Quái, Hà Đồ, Lạc Thư, Can Chi… đây là đạo của Tự Nhiên, của trời đất. Con người quan sát, thống kê và sử dụng theo Trời Đất.

Vì là khách quan nên ở đây không tồn tài cái gọi là ” Tin mới ứng, không tin thì không ứng”
Bạn tin hay không thì nó vẫn xảy ra. Như mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây.

Phong Thuỷ – Mệnh Lý là công cụ để hỗ trợ bạn, con người là sản phẩm của tạo hoá, là con của Mẹ Thiên Nhiên. Con nương tựa Mẹ đó là Quy Luật Ngàn Đời.

Vài lời chia sẻ!
Thầy Giang Phong Thuỷ – Phong Thuỷ Sư Hoàng Gia Đời Thứ 40 – Dương Công Phái – Giang Tây – Trung Quốc!

Dương Trường Giang – 0941873456

Chia Sẻ Bài Viết