hoanhtai (2)

Ốc thượng thổ: Bính tuất, Đinh hợi

Ốc thượng thổ: Bính tuất, Đinh hợi

Bính tuất ốc thượng thổ (1946, 2006): là thổ chứa phúc đức, may mắn, mộc không thể khắc được. Thổ này sợ gặp hành kim đang vượng, nhưng lại thích gặp hành hỏa đang vượng, nhất định phú quý.

Đinh hợi ốc thượng thổ (1947, 2007): năng lượng thổ đang lớn mạnh, mộc không khắc được. Nếu gặp nhiều kim, thì cần nhờ hỏa để cân bằng mới gọi là tốt. Thổ này rất sợ mộc của Kỷ hợi và Tân mão.

Ốc thượng thổ tức là mái ngói, cần có mộc để giúp liên kết lại, nên mới nói thổ này lấy mộc làm gốc rễ. Mệnh này kết hợp bình địa mộc là tốt nhất, kế đến là đại lâm mộc. Gặp những loại mộc khác chỉ cần có thiên can hợp hóa mộc đều xem là tốt, chỉ cần không bị xung hình là được.

Thổ này đã thành khí, không cần gặp thêm hỏa nữa. Kỵ nhất là gặp hỏa của Bính dần và Đinh mão. Nếu gặp thái dương hỏa hoặc phích lịch hỏa đều không phải rắc rối lớn. Mệnh này tối kỵ gặp sơn đầu hỏa và sơn hạ hỏa. Bính tuất gặp Ất tỵ đăng đầu hỏa thì tốt hơn một chút, kế đến là Đinh hợi gặp Giáp thìn, đây gọi là “hỏa thổ nhập đường cách”, với điều kiện mộc trong mệnh cục không vượng.

Ốc thượng thổ nếu gặp thiên hà thủy, tĩnh tuyền thủy, giản hạ thủy đều tốt; nếu trong mệnh cục gặp bình địa mộc trước rồi mới đến 1 trong 3 thủy này, thì nhất định phú quý. Ốc thượng thổ cơ bản kỵ đại khê thủy và trường lưu thủy, nhưng nếu Bính tuất gặp Quý tỵ, Đinh hợi gặp Giáp dần thì phải xem xét thêm trụ ngày giờ để đoán định. Ốc thượng thổ không thích đại hải thủy.

Đinh hợi gặp Nhâm thân kiếm phong kim, đinh nhâm hợp mộc, Bính tuất gặp Tân hợi thoa xuyến kim, bính tân hợp hóa thủy, đều là đại phú quý. Nếu Đinh hợi kết hợp với Canh tuất, Bính tuất kết hợp với Quý dậu thì đó không còn quý nữa. Kim bạc kim có thể tô điểm cho thổ này thêm lấp lánh, nên gặp nó cũng coi là tốt.

Chia Sẻ Bài Viết