5

NHÂM TÝ (1972)

NHÂM TÝ (1972) : Tang đố mộc, con chuột trên núi, tuổi nhỏ gặp tai nạn, trung niên được thuê dùng ( đi làm thuê), có vợ tốt, thân nhàn tâm khổ, đa sầu đa cảm.

– Huynh đệ không giúp được nhiều, lục thân lạnh nhạt, phải dựa vào bản thân là chính.

– Nữ là người hiền hậu.

Chia Sẻ Bài Viết