Nhâm Thìn:1952,2012

Nhâm Thìn:1952,2012

Nhâm Thìn:1952,2012, Trường Lưu THuỷ, con rồng làm mưa,người này vất vả, làm việc không ngơi tay, lúc trẻ thì tiền đến tiền đi, không giữ được tiền, về già thì phát tài phát phúc, mệnh nữ thì giỏi kiếm tiền.

Chia Sẻ Bài Viết