5

Nhâm Dần:1962,2022

Nhâm Dần:1962,2022 Kim Bạc Kim (kim loại dát mỏng), con Hổ đi qua rừng, là người mồm miệng lanh lẹ, tính tình thẳng thắn, kết hôn sớm đều không tốt, phu thê dễ hình khắc, con cái có muộn, thời trẻ làm việc điên cuồng, trung niên và về già thì tiền tài đủ dùng, mệnh nữ thì chăm lo gia đình, dễ phát triển khi theo nghiệp chăn nuổi, tuổi già sẽ có phúc.

Chia Sẻ Bài Viết