66cddb34685b9a05c34a

NĂM SINH CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH?

Mỗi ngày, Thầy phải trả lời những câu hỏi: Tại sao em mạng thổ mà thầy đưa em vòng màu xanh lá? Tại sao em bị sao Thái Bạch sao thầy lại đưa em màu trắng? Em tuổi con rồng mà thầy đưa em hình con dê? Mạng kim em hợp màu gì ?…..

Khi quý vị thỉnh vật phẩm tại sao phải có đủ năm tháng ngày giờ sinh ? Vì nó sẽ định hình được cấu trúc mệnh lý của quý vị. Khi Thầy hiểu được số mạng nó khiếm khuyết cái gì, cần bổ sung cái gì, để mệnh cách đầy đủ.

KHÔNG BAO GIỜ chỉ dựa vô mỗi năm sinh hay 1 yếu tố đơn lẻ nào khác mà có thể nói lên được hoặc thay đổi được Vận Mệnh của 1 con người !

Do vậy, từng sản phẩm thầy làm ra nó phải phù hợp với từng người.

Quý vị nên nhớ Năm Sinh chỉ là 1 phần để cho mình tham khảo, chứ nó không đủ dữ liệu để cho mình cải mệnh.

Dương Trường Giang – 0941873456

Chia Sẻ Bài Viết