3

MẬU TÝ (1948-2008)

MẬU TÝ (1948-2008): thuộc nạp âm bích lôi hoả là con chuột trong kho. Người này thông minh tính toán, tinh thông văn võ, dễ có con sớm, cả cuộc đời mong chữ bình an. Phu thê hoà thuận, là mệnh có tiền bạc, tuổi già hưng vượng

– Nữ: là người vợ hiền lương.

– Đây là mệnh: cự phát chi mệnh

– Mậu Tý còn được mệnh danh là Chiến Lược Gia rất thông minh, giỏi mưu lược.

Chia Sẻ Bài Viết