2

Mậu thìn:1928,1988

Mậu thìn:1928,1988, Đại Lâm Mộc, con rồng hiền hoà, rất thích những cuộc vui,luôn luôn áp đảo được người khác, dễ gần gủi những người có chức có quyền, con cái bị hình thương, nếu là nữ thì đại đa số là người hiền lương thục đức và dễ có được tấm chồng tốt, hơi nói nhiều, chuyện cũ nhai đi nhai lại.

Chia Sẻ Bài Viết