Mậu Dần: 1938,1998

Mậu Dần: 1938,1998

Mậu Dần: 1938,1998: Thành Đầu Thổ, được gọi là con Hổ qua núi. Những người sinh năm Mậu Dần thường cá tính mãnh liệt. Hỉ nộ bất thường, trái tính trái nết. Lúc tuổi trẻ thì rất cần kiệm, rời xa quê hương để lập nghiệp, thông minh lanh lợi, biết dùng lễ để đối đãi với người, khi về già sẽ có được may mắn, có cuộc sống hạnh phúc.

Chia Sẻ Bài Viết