Lô trung hỏa: Bính dần, Đinh mão Bính dần lô trung hỏa (1926, 1986): đây là ngọn lửa rất mãnh liệt, nếu không được thủy khắc chế thì sẽ chịu nỗi khổ thiêu đốt. Thủy cũng không được quá nhiều, mà phải gần gũi, chính là Giáp dần (Giáp Bính gần nhau, địa chi lại giống nhau)  Đinh mão lô trung hỏa (1927, 1987): đây là ngọ lửa liu riu trong lò, khí lực rất yếu, cần có mộc tương sinh để mạnh lên. Đinh mão kỵ thủy, đặc biệt là Ất mão thủy và Ất dậu thủy, gặp thì lâm nguy. Lô trung hỏa gặp bình địa mộc sẽ tốt, Bính dần phùng Kỷ hợi thì gặp được Thiên Ất quý nhân, gặp Mậu tuất thì quay về khố, đây đều là những mệnh may mắn. Đinh mão gặp Giáp dần cũng tốt, nhưng không bằng. Giáp dần là lửa lớn, không cần mộc giúp đỡ, ngược lại, Đinh mão là lửa đang leo lét, nếu không có mộc thì xấu, đã thế còn gặp kim thì suốt đời vất vả. Bính dần lô trung hỏa gặp được Nhâm thân, Quý dậu kiếm phong kim thì đắc dụng. Ngược lại Đinh mão gặp Thân và Dậu thì sẽ xấu, sự nghiệp khó thành.  Bính dần rất thích gặp Thiên hà thủy (Bính ngọ, Đinh mùi); còn Đinh mão nếu trong trụ không có mộc mà gặp thiên hà thủy thì rất xấu. Bính dần lô trung hỏa phùng Nhâm tuất thì coi như gặp Phúc khố, phùng Quý hợi thì gặp được Quan tinh, 2 trường hợp này xem như nửa tốt nửa xấu. Lô trung hỏa nếu gặp thủy bắt có chữ “tỉnh, giản, khê, lưu” thì xấu, chỉ tốt hơn nếu trong trụ có mộc.  Bính dần lô trung hỏa tính cách mạnh mẽ, có khẩu khí, nhưng dễ nóng nảy, hành xử thiếu cân nhắc. Đinh mão lô trung hỏa đầu óc nhạy bén, biết quan sát sắc mặc người khác để hành xử, nhưng có tính đố kỵ, làm việc dang dở.

Lô trung hỏa: Bính dần, Đinh mão

Bính dần lô trung hỏa (1926, 1986): đây là ngọn lửa rất mãnh liệt, nếu không được thủy khắc chế thì sẽ chịu nỗi khổ thiêu đốt. Thủy cũng không được quá nhiều, mà phải gần gũi, chính là Giáp dần (Giáp Bính gần nhau, địa chi lại giống nhau)

Đinh mão lô trung hỏa (1927, 1987): đây là ngọ lửa liu riu trong lò, khí lực rất yếu, cần có mộc tương sinh để mạnh lên. Đinh mão kỵ thủy, đặc biệt là Ất mão thủy và Ất dậu thủy, gặp thì lâm nguy.

Lô trung hỏa gặp bình địa mộc sẽ tốt, Bính dần phùng Kỷ hợi thì gặp được Thiên Ất quý nhân, gặp Mậu tuất thì quay về khố, đây đều là những mệnh may mắn. Đinh mão gặp Giáp dần cũng tốt, nhưng không bằng. Giáp dần là lửa lớn, không cần mộc giúp đỡ, ngược lại, Đinh mão là lửa đang leo lét, nếu không có mộc thì xấu, đã thế còn gặp kim thì suốt đời vất vả.

Bính dần lô trung hỏa gặp được Nhâm thân, Quý dậu kiếm phong kim thì đắc dụng. Ngược lại Đinh mão gặp Thân và Dậu thì sẽ xấu, sự nghiệp khó thành.

Bính dần rất thích gặp Thiên hà thủy (Bính ngọ, Đinh mùi); còn Đinh mão nếu trong trụ không có mộc mà gặp thiên hà thủy thì rất xấu. Bính dần lô trung hỏa phùng Nhâm tuất thì coi như gặp Phúc khố, phùng Quý hợi thì gặp được Quan tinh, 2 trường hợp này xem như nửa tốt nửa xấu.

Lô trung hỏa nếu gặp thủy bắt có chữ “tỉnh, giản, khê, lưu” thì xấu, chỉ tốt hơn nếu trong trụ có mộc.

Bính dần lô trung hỏa tính cách mạnh mẽ, có khẩu khí, nhưng dễ nóng nảy, hành xử thiếu cân nhắc. Đinh mão lô trung hỏa đầu óc nhạy bén, biết quan sát sắc mặc người khác để hành xử, nhưng có tính đố kỵ, làm việc dang dở.

Chia Sẻ Bài Viết