Lộ bàng thổ: Canh ngọ, Tân mùi

Lộ bàng thổ: Canh ngọ, Tân mùi

Canh ngọ lộ bàng thổ (1930, 1990) vốn là đất khô bên đường, nên rất thích nước và mùa xuân.

Tân mùi lộ bàng thổ (1931, 1991) là đất có chứa nhiều bảo vật, sau thu mới thấy.

Lộ bàng thổ là đất cứng, nên không sợ mộc khắc chế, chỉ sợ thủy quá nhiều làm tổn hại. Mộc nhiều thì quy vào mùi (trong mùi có ất mộc).

Lộ bàng thổ cần có thủy tưới tiêu để tơi xốp, nếu có kim nữa thì vô cùng tốt.

Canh ngọ gặp Giáp thân, Tân mùi gặp Ất dậu chính là lộc, nếu như trong mệnh cục không gặp những yếu tố xung khắc, tổn hại thì đây là mệnh có địa vị cao quý.

Lộ bàng thổ thích gặp Thiên thượng thủy. Canh ngọ thích gặp Đinh mùi, Tân mùi thích gặp Bính ngọ, đây chính là cách cục “quan quý lộc hợp”. Bính ngọ gặp Đinh sửu giản hạ thủy gọi là “quý lộc giao trì” (đinh lộc tại ngọ), Tân mùi gặp Bính tý thì sẽ hóa thủy phùng sinh (bính tân hóa thủy). Ất mão đại khê thủy được ví như sấm, nếu Canh ngọ gặp nó thì ất canh hợp hóa kim. Thế mới nói 3 thủy trên đều rất tốt cho lộ bàng thổ. Nếu là Đại hải thủy hoặc Trường lưu thủy thì sẽ vô cùng hung hiểm.

Lộ bàng thổ gặp Phích lịch hỏa, Canh ngọ gặp Kỷ sửu sẽ thành cục “quý lộc giao xuyên” (Kỷ lộc tại ngọ), Tân mùi gặp Mậu tý sẽ thành cục “Ấn quý triều dương” (hỏa của Mậu tý sinh cho thổ của Tân mùi), đây đều là những dấu hiệu may mắn.

Lộ bàng thổ vốn là đất khô, nên kỵ gặp thiên thượng hỏa, nếu trong mệnh cục không có thủy cân bằng thì sẽ rất hung hiểm. Lộ bàng thổ cũng kỵ gặp Lô trung hỏa vì lửa đó vẫn còn nóng, mệnh chủ khó trường thọ. Nếu gặp Phật đăng hỏa thì phải kết hợp thêm Ốc thượng thổ thì mới tốt được, trở thành cục “siêu phàm nhập thánh”, nếu không thì vẫn xấu.

Lộ bàng thổ nếu gặp hành mộc thì trong mệnh cục phải có lộc mã quý nhân thì mới tốt. Thổ này nếu gặp được Canh dần đại lâm mộc thì là tốt nhất. Nếu trong mệnh cục có tượng Canh ngọ và Tân mùi gặp nhau thì sẽ thành cục “Nhị nghi quý ngẫu”, phần nhiều sẽ phú quý.

Lộ bàng thổ gặp Thoa xuyến kim hoặc Sa trung kim, nếu mệnh cục có nước trong tưới mát thì vô cùng may mắn. Nếu trong mệnh cục có thủy nhưng đại vận không phải kim, thì gặp được 2 thứ kim này sẽ dễ giàu có.

Hải trung kim Ất sửu có sơn, nếu có thêm thiên hà thủy, thì sẽ “canh nhân đại cát”

Chia Sẻ Bài Viết