6

Kỷ Tỵ:1929,1989

Kỷ Tỵ:1929,1989, Đại Lâm Mục, con rắn phúc khí, thông minh lanh lợi, có số công danh, vợ chồng hoà hợp, tình cảm tốt đẹp, làm việc dễ như ý, nam thì đa số thich đứng ở đầu ngọn gió, làm việc giỏi lên chiến lược, tư duy nhạy bén, đây đúng là mệnh có phúc khí, nữ cả đời không lo ăn mặc và là người rất chân thành.

Chia Sẻ Bài Viết