/ Kim bạc kim: Nhâm dần, Quý mão Nhâm dần kim bạc kim (1962, 2022): kim đang trong thế tuyệt Quý mão kim bạc kim (1963, 2023): khí kim bị phân tán Vì kim này khí rất yếu nên sợ hảo vô cùng. Cần gặp nước và thổ để tương trọe thì tốt. Đây là kim loại được dát mỏng, nên cần rửa qua nước và dát lên thân gỗ để thành vật trang trí. Nếu gặp bình địa mộc thì rất tốt, nhưng trong mệnh cục tuyệt đối không được có hỏa, vì chuyện tốt sẽ hóa thành chuyện xấu. Kim bạc kim sợ nhất lô trung hỏa Bính dần Đinh mão, vì sẽ bị khắc xung khắc.  Kim loại này thích được rửa qua nước sạch: tỉnh tuyền thủy, giản hạ thủy, thiên hà thủy đều là những sự kết hợp tốt, nhưng phải thỏa yêu cầu là trụ ngày giờ có thủy, trụ tháng có mộc. Kim bạc kim sợ gặp đại khê thủy vì sẽ lưu lạc bốn phương; nếu gặp đại hải thủy thì yêu cầu trong trụ phải có mộc mới là điều tốt, bằng không sẽ là điềm hung.

Kim bạc kim: Nhâm dần, Quý mão

Nhâm dần kim bạc kim (1962, 2022): kim đang trong thế tuyệt

Quý mão kim bạc kim (1963, 2023): khí kim bị phân tán

Vì kim này khí rất yếu nên sợ hảo vô cùng. Cần gặp nước và thổ để tương trọe thì tốt.

Đây là kim loại được dát mỏng, nên cần rửa qua nước và dát lên thân gỗ để thành vật trang trí. Nếu gặp bình địa mộc thì rất tốt, nhưng trong mệnh cục tuyệt đối không được có hỏa, vì chuyện tốt sẽ hóa thành chuyện xấu.

Kim bạc kim sợ nhất lô trung hỏa Bính dần Đinh mão, vì sẽ bị khắc xung khắc.

Kim loại này thích được rửa qua nước sạch: tỉnh tuyền thủy, giản hạ thủy, thiên hà thủy đều là những sự kết hợp tốt, nhưng phải thỏa yêu cầu là trụ ngày giờ có thủy, trụ tháng có mộc. Kim bạc kim sợ gặp đại khê thủy vì sẽ lưu lạc bốn phương; nếu gặp đại hải thủy thì yêu cầu trong trụ phải có mộc mới là điều tốt, bằng không sẽ là điềm hung.

lasotuvi #12cunghoangdao #tuvihangngay #Cúngongcongongtao #kinhphat #lá số tử vi #bàn thờ #12congiap #nguhanhtuongsinh #ngũ hành #nguhanhtuongkhac #doi lich am duong #tử vi #tử vi hàng ngày #lichamduong #lịchâmdương #âm lịch #dương lịch #12 con giáp

Chia Sẻ Bài Viết