dovattrungbay

Kiến thức phong thuỷ: Đồ vật trưng bày

Các loại đao kiếm, vật bén nhọn, cung tên, xác khô của động vật, cây có gai góc hoặc thân gai để tuỳ tiện trong nhà mang sát khí dẫn đến thị phi và bạo lực.

Chia Sẻ Bài Viết