5/ Kiếm phong kim: Nhâm thân, Quý dậu

Kiếm phong kim: Nhâm thân, Quý dậu

Nhâm thân kiếm phong kim (1932, 1992) đây là kim loại trong trạng thái khá vượng (lâm quan). Gặp thủy hoặc thổ thì không sao, nếu gặp hỏa của Bính thân, Bính dần, Mậu ngọ thì xấu.

Quý dậu kiếm phong kim (1933, 1993) đây là kim loại đã được gia công thành các vật dụng bén nhọn (đao kiếm, búa rìu…), rất thích gặp mộc và Dần Mão.

Kiếm phong kim rất thích được tưới nước, mài dũa, không thích tôi luyện với lò lửa. Nếu 2 trụ ngày giờ gặp được Đại khê thủy hoặc Đại hải thủy thì sẽ thành cách. Nếu gặp Giản hạ thủy, tỉnh tuyền thủy thì sẽ thành cách “kim bạch thủy thanh”, nếu phối với phích lịch hỏa hoặc Ất mão thủy thì càng tốt.

Kiếm phong kim rất thích mùa thu, nếu 2 trụ ngày giờ gặp Nhâm thìn, bảo kiếm sẽ hóa thành rồng xanh, gặp Quý tỵ cũng khá tốt.

Kiếm phong kim không nên hành thông biến, nếu gặp Quý sửu là tốt nhất.

Kim này và hành hỏa cần phối theo âm dương, Nhâm thân là dương kim thì nên phối với Kỷ sửu là dương hỏa, Quý dậu là âm kim nên phối với Mậu tý là Âm hỏa, thế mới thành cách. Kiếm phong kim nếu gặp Thiên thượng hỏa hoặc Lô trung hỏa mà trong trụ không có thủy thì sẽ rất xấu. Kim này không thích thổ, chỉ thích gặp kim cùng loại (Nhâm thân gặp Nhâm thân, Quý dậu gặp Quý dậu)

Chia Sẻ Bài Viết