Hải trung kim: Giáp tý, Ất sửu

Hải trung kim: Giáp tý, Ất sửu

1/ Hải trung kim: Giáp tý, Ất sửu

Theo “Uyên Hải Tử Bình”, Tý tượng trưng cho hồ nước lớn, là nơi thủy rất vượng, lại thêm hành kim nằm trong trạng thái tử ở Tý, mộ ở sửu. Thế nên mới hình dung thành kim loại bị chìm dưới đáy bể.

Giáp tý hải trung kim (1924, 1984): là “kim tùng cách”, khí của kim đã phân tán, nếu gặp mậu thân (đại dịch thổ), quý tỵ (trường lưu thủy) thì sẽ rất tốt. Mậu thân là nơi kim đạt được trạng thái “vượng” và “lâm quan”, hơn nữa thổ của mậu thân sẽ mạnh hơn thủy của tý và hợi, vì vậy mà sinh được kim. Tuy nhiên, Giáp tý hải trung kim sẽ sợ hỏa của Đinh mão, Đinh dậu, Mậu ngọ.

Ất sửu hải trung kim (1925, 1985): tự nằm trong kim khố, hỏa không khắc được. Kim đã được cất trong kho thì khó mà bị khắc hại xung phá, vì vậy người tuổi này đa số mệnh phú quý, thành đạt. Tuy nhiên, Ất sửu hải trung kim rất sợ hỏa của Kỷ sửu và Kỷ mùi.

Hải trung kim là thứ kim loại không cần sự tôi luyện của hỏa để trở nên hữu dụng. Giáp tý hải trung kim nếu gặp hỏa của kỷ mùi, thì kim hỏa sẽ hợp hóa thành mệnh quý; Giáp tý hải trung kim gặp Quý hợi thì không cần hỏa nữa. Nếu Giáp tý hải trung kim gặp Mậu Dần, Canh ngọ thì thổ thành kim, hoặc Ất sửu hải trung kim gặp Bính dần, thì sẽ tạo thành cục hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, thiên can lại tạo thành Tam kì cách, vì vậy mệnh chủ sẽ dễ thành công, phú quý. Tính cách người Hải trung kim: sâu sắc, không lộ ra ngoài, tiềm năng khá lớn, tuy cứ yên lặng ít người nghe đến nhưng cống hiến lớn.

Chia Sẻ Bài Viết