4

Giáp Thìn:1964,2024

Giáp Thìn:1964,2024: Phú Đăng Hoả – đèn lồng, con rồng ẩn dưới đầm: ăn ngon mặc ấm, thanh nhàn, tuổi trẻ bình bình an an, giai đoạn trung niên thì tài sản có dư, khó dựa vào lục thân,sự nghiệp có thể phát đạt trong vòng 20 năm.

Chia Sẻ Bài Viết