6

Giáp Dần: 1974

Giáp Dần: 1974, Đại Khê Thuỷ, con Cọp đứng yên, sống thành thật, cả đời rất gần gủi với những người có chức có quyền, gia đạo được yên ổn, không lo về vấn đề ăn mặc, tiền bạc dồi dào, cha mẹ bị hình, đàn ông sợ vợ, đàn bà thì quản chồng, mệnh này rất cứng nên đừng quá cương,nên mềm mỏng.

Canh Dần:1950,2010, Tùng Bách Mộc,con cọp xuất sơn, người vô cùng nóng nảy, gấp gáp,”khẩu xà tâm phật”, dễ vui, dễ giận, tính khí bất thường, ăn ngon mặc đẹp,tuổi trẻ tiền tài hao tán,trung niên có thành tựu, về già có nhiều trở ngại, mệnh nữ rất giỏi nội trợ.

Chia Sẻ Bài Viết