Giản hạ thủy: Bính tý, Đinh sửu

Giản hạ thủy: Bính tý, Đinh sửu

Bính tý giản hạ thủy (1936, 1996): đây là dòng nước chảy dọc ngang bốn phía, chỉ sợ Canh tý thổ, vì Bính tý vốn là thủy vượng, Canh tý là “quan quỷ” của Bính tý, nên nếu gặp nhau sẽ không tốt.

Đinh sửu giản hạ thủy (1937, 1997): được gọi là “tích phúc thủy”, thích được kim sinh trợ. Thủy này sợ thổ của Bính thìn, Tân mùi, Bính tuất đến khắc chế.

Giản hạ thủy là dòng nước trong xanh, rất thích hành kim, nếu gặp được sa trung kim hoặc kiếm phong kim thì rất cát tường. Đinh sửu gặp Canh tuất thoa xuyến kim không tốt, vì sửu tuất hình hại. Bính tý gặp Tân hợi thoa xuyến kim thì tốt, vì Bính Tân hợp hóa thủy, chủ phú quý. Những trường hợp khác thì có thể dựa vào Lộc mã quý nhân trong mệnh cục để phán đoán. Thủy này gặp 1 mộc không sao, gặp 2 mộc trở lên thì số vất vả, có thể dựa vào Lộc mã để phán đoán chi tiết.

Giản hạ thủy nếu gặp thổ thì sẽ đục, trong mệnh cục có mộc để hóa thủy thì mệnh chủ trong sạch. Sa trung thổ và Ốc thượng thổ sẽ làm cho thủy vẩn đục nhiều nhất, nên nếu gặp sẽ là dấu hiệu xấu, tán tài. Giản hạ thủy nếu gặp thổ cục “thìn tuất sửu mùi” thì đại hung, nước sẽ hóa bùn.

Giản hạ thủy hợp với thiên thượng hỏa, kị với phích lịch hỏa. Nếu trong mệnh cục đồng thời xuất hiện hai hỏa này thì cần phải có kim để điều hòa, nếu không mệnh đó sẽ là người có nhu cầu sinh lý cao. Giản hạ hỏa nếu gặp Sơn đầu hỏa hoặc Sơn hạ hỏa cũng khá tốt, nhưng không được gặp đồng thời cả hai. Giản hạ thủy thích gặp Thiên hà thủy, Đại hải thủy. Nhưng lưu ý, Đinh sửu gặp Nhâm tuất thì xấu, vì Đinh Nhâm là “dâm dật chi hợp”, sửu tuất tương hình, mệnh đó sẽ để lại tai tiếng. Giản hạ thủy chỉ thích nước tĩnh, không thích nước động, nên kỵ Đại khê thủy và Trường lưu thủy

Chia Sẻ Bài Viết