ty

TỬ VI VẬN HẠN TUỔI KỶ TỴ

Về mặt Mệnh Lý học : Kỷ là Thiên Can ( 天干 ) thuộc thổ , Tỵ là Địa Chi( 地之) thuộc Hoả ; Can là Thân Cây , Chi là Nhánh Cây . Mệnh của quý bạn được Nhánh ( Hoả ) sinh cho Thân ( Thổ ) thì cuộc đời Thành Công nhờ vào may mắn

Nạp Âm Kỷ Tỵ (gọi là Mạng ) là Đại Lâm Mộc – Cây Cổ Thụ . Trong Ngũ Thường có Nhân- Lễ- Nghĩa- Trí – Tín . Mộc đại diện cho chữ Nhân . Kỷ Tỵ là Cây To thì chữ Nhân càng lớn , là người tốt bụng, thương người, để lấy lòng được họ chỉ cần khơi gợi lòng trắc ẩn

Nếu như các trụ trong Bát Tự : Giờ /Ngày / Tháng / Năm Sinh không có sự xung khắc thì Mộc này là Mệnh Phú Quý

Mộc này gặp được Kiếm Phong Kim được chặt gọt thành Rường Cột – mệnh cục này Cát Lợi nhất . Đặc biệt là Kỷ Tỵ kết hợp với Nhâm Thân

Thân Tỵ hợp nhau – Hạnh Phúc bền lâu . 2 tuổi này hợp lại về Mạng rất hợp , về tuổi cũng rất tốt và đặc biệt hợp với việc cùng nhau Mua Bán Xuất Nhập Khẩu

Kỷ Tỵ cần xây dựng cho mình 1 đội ngũ gồm các tuổi sau để có 1 sự nghiệp vững vàng

Vợ / Chồng : Nhâm Thân

Kế toán + Tài Chính : Canh Ngọ 1990 hoặc Bính Ngọ 1966

Quý Nhân : Tý và Thân

Kỵ các tuổi : Hợi và Dần

Bạn rất hợp với Nhâm Tuất – Đại Hải Thuỷ , Thuỷ sinh cho Mộc , đồng thời Tuất cũng chính là sao Hồng Loan của bạn . Biểu thị mối quan hệ tốt đẹp , dễ đem đến cho bạn May Mắn và bạn cũng là Quý Nhân của Nhâm Tuất – mối quan hệ qua lại Win – Win

Nói về Cải Mệnh chúng ta cần biết được 4 chữ : Thiên – Địa – Nhân – Thần

Tuổi của 1 người chỉ là 1 phần trong chữ Nhân và Nhân cũng chỉ là 1/4 trong Tổ Hợp Cải Mệnh . Vì vậy khi chúng ta xem tuổi đó là những thông tin chính xác để tham khảo nhưng chưa đầy đủ để có thể Cải Mệnh

Chia Sẻ Bài Viết