7

Đinh sửu: 1937-1997

Đinh sửu: 1937-1997: nhuận hạ thuỷ ( con trâu trong hồ)

– Người này đối đãi mọi người rất hoà khí, không lo về ăn mặc cả đời.

– Tuổi nhỏ tiền bạc thường xuyên bên mình

– Tuổi già: được phúc con cái, nếu con đầu là nữ thì tốt, có con trễ cũng tốt.

– Phu thê hoà thuận, nếu là nữ thì tốt cho chồng, giúp được chồng, mệnh hiền lương chăm lo được cho gia đình.

Chia Sẻ Bài Viết