7

Đinh Mão: 1927,1987

Đinh mão: 1927,1987, Lư Trung Hoả – lửa trong lò

Con thỏ ngắm trăng, tay chân lúc nào cũng phải làm, thân tâm bất nhàng, không lo ăn mặc, tính tình thì hiểu chuyện, khéo léo, làm việc thường hay dỡ dang, nam sẽ có phúc khí, nữ thích yên tĩnh, an nhiên.

Chia Sẻ Bài Viết