BÀn ThỜ

ĐIỀU ĐẠI KỴ KHI ĐẶT BÀN THỜ KHIẾN GIA CHỦ HAO TÀI TÁN LỘC

Bàn thờ cần tựa vô bức tường vững chắc. Không đặt bàn thờ tựa vô cầu thang hoặc đặt dưới cầu thang làm cản trở quý nhân giúp đỡ, người trong nhà dễ gặp thị phi.

Chia Sẻ Bài Viết