Cungvibantho

Điều đại kỵ khi đặt bàn thờ khiến gia chủ hao tài tán lộc

Không đặt bàn thờ tại 2 cung vị Đông Bắc và Tây Nam.

Không đặt bàn thờ dưới máy lạnh vì không tụ khí khiến việc cầu nguyện khó được linh ứng.

Chia Sẻ Bài Viết