suudantaynam

Dấu hiệu phong thuỷ người tuổi sửu và tuổi dần

Người tuổi sửu và tuổi dần ra vô cung vị Tây Nam thì trong nhà có người bị ung thư, chồng dễ đi xa, có bồ nhí.

Mê tín dị đoan, hao tài, nhà có văn hoá kém, con cái hỗn hào

Nhân đinh yểu : khó có con, khó mang thai dễ bị sảy, người trong nhà từ từ rời xa.

Chia Sẻ Bài Viết