NGOBAC

Dấu hiệu phong thuỷ : người tuổi ngọ

Người tuổi ngọ ra vô cung vị Bắc trong nhà thì hôn nhân có vấn đề, dễ vướng đào hoa xấu

Ở càng lâu càng bệnh, phá tài.

Chia Sẻ Bài Viết