maodong

Dấu hiệu phong thuỷ : người tuổi mão

Người tuổi mão ra vô cung vị Đông trong nhà thì hôn nhân có vấn đề, dễ có đào hoa xấu

Bị bệnh về gan mật, tứ chi, ở càng lâu càng bệnh

Con cái bất hiếu, hỗn hào với người lớn, xuất nghịch tử.

Chia Sẻ Bài Viết