3b6418dc 1665 49b5 8def 5c40d9635fa6

DANH SÁCH TUỔI THẦN TÀI CỦA 60 HOA GIÁP

1/ Giáp Tý => Canh Tý
2/ Ất Sửu => Kỷ Dậu
3/ Bính Dần => Nhâm Ngọ
4/ Đinh Mão => Tân Mão
5/ Mậu Thìn => Bính Tý
6/ Kỷ Tỵ => Ất Dậu
7/ Canh Ngọ => Mậu Ngọ
8/ Tân Mùi => Đinh Mão
9/ Nhâm Thân => Canh Tý
10/ Quý Dậu => Kỷ Dậu

11/ Giáp Tuất => Nhâm Ngọ
12/ Ất Hợi => Tân Mão
13/ Bính Tý => Giáp Tý
14/ Đinh Sửu => Quý Dậu
15/ Mậu Dần => Mậu Ngọ
16/ Kỷ Mão => Đinh Mão
17/ Canh Thìn => Canh Tý
18/ Tân Tỵ => Kỷ Dậu
19/ Nhâm Ngọ => Bính Ngọ
20/ Quý Mùi => Ất Mão

21/ Giáp Thân => Giáp Tý
22/ Ất Dậu => Quý Dậu
23/ Bính Tuất => Mậu Ngọ
24/ Đinh Hợi => Tân Mão
25/ Mậu Tý => Nhâm Tý
26/ Kỷ Sửu => Tân Dậu
27/ Canh Dần => Bính Ngọ
28/ Tân Mão => Ất Mão
29/ Nhâm Thìn => Giáp Tý
30/ Quý Tỵ => Quý Dậu

31/ Giáp Ngọ => Canh Ngọ
32/ Ất Mùi => Kỷ Mão
33/ Bính Thân => Nhâm Tý
34/ Đinh Dậu => Tân Dậu
35/ Mậu Tuất => Bính Ngọ
36/ Kỷ Hợi => Ất Mão
37/ Canh Tý => Mậu Tý
38/ Tân Sửu => Đinh Dậu
39/ Nhâm Dần => Canh Ngọ
40/ Quý Mão => Kỷ Mão

41/ Giáp Thìn => Nhâm Tý
42/ Ất Tỵ => Tân Dậu
43/ Bính Ngọ => Giáp Ngọ
44/ Đinh Mùi => Quý Mão
45/ Mậu Thân => Mậu Tý
46/ Kỷ Dậu => Đinh Dậu
47/ Canh Tuất => Canh Ngọ
48/ Tân Hợi => Kỷ Mão
49/ Nhâm Tý => Bính Tý
50/ Quý Sửu => Ất Dậu

51/ Giáp Dần => Giáp Ngọ
52/ Ất Mão => Quý Mão
53/ Bính Thìn => Mậu Tý
54/ Đinh Tỵ => Đinh Dậu
55/ Mậu Ngọ => Nhâm Ngọ
56/ Kỷ Mùi => Tân Mão
57/ Canh Thân => Bính Tý
58/ Tân Dậu => Ất Dậu
59/ Nhâm Tuất => Giáp Ngọ
60/ Quý Hợi => Quý Mão

💥 Vật phẩm thu hút tài lộc mạnh chính là Vòng Vượng Tài. Được thầy Giang khai quang theo ngày tháng năm sinh dành riêng cho bạn.
Vài lời chia sẻ – Thầy Giang Phong Thuỷ

Chia Sẻ Bài Viết