126463205_1005289709997454_2179097637152067894_n

DANH SÁCH QUÝ NHÂN CỦA TẤT CẢ TUỔI

Quý nhân chủ về giúp đỡ, đem lại may mắn, hỗ trợ tiền bạc hoặc ít nhất không hại mình.

Để tiện tham khảo Giang sẽ liệt kê theo 02 số cuối của Năm Sinh.

2011 có quý nhân là 98,90,86,78,74,66
2012 có quý nhân là 99,01,87,89,75,77
2013: 99,01,87,89,75,77
2014: 97,85,91,79,73,67
2015:96,92,84,80,72,68,60,56
2016:93,95,81,83,69,71,57,59
2017: 93,95,81,83,69,71,57,59
2018: 97,85,91,79,73,67
2019: 96,92,84,80,72,68,60,56
2020: 97,85,91,79,73,67

2000 có quý nhân là 97,85,91,79,73,67
2001 có quý nhân là 98,90,86,78,74,66
2002 có quý nhân là 99,01,87,89,75,77
2003: 99,01,87,89,75,77
2004: 97,85,91,79,73,67
2005:96,92,84,80,72,68,60,56
2006:93,95,81,83,69,71,57,59
2007: 93,95,81,83,69,71,57,59
2008: 97,85,91,79,73,67
2009: 96,92,84,80,72,68,60,56
2010: 97,85,91,79,73,67

90 có quý nhân là 97,85,91,79,73,67
91 có quý nhân là 98,90,86,78,74,66
92 có quý nhân là 99,01,87,89,75,77
93: 99,01,87,89,75,77
94: 97,85,91,79,73,67
95: 96,92,84,80,72,68,60,56
96: 93,95,81,83,69,71,57,59
97: 93,95,81,83,69,71,57,59
98: 97,85,91,79,73,67
99: 96,92,84,80,72,68,60,56

80 có quý nhân là 97,85,91,79,73,67
81 có quý nhân là 98,90,86,78,74,66
82 có quý nhân là 99,01,87,89,75,77
83: 99,01,87,89,75,77
84: 97,85,91,79,73,67
85: 96,92,84,80,72,68,60,56
86: 93,95,81,83,69,71,57,59
87: 93,95,81,83,69,71,57,59
88: 97,85,91,79,73,67
89: 96,92,84,80,72,68,60,56

70 có quý nhân là 97,85,91,79,73,67
71 có quý nhân là 98,90,86,78,74,66
72 có quý nhân là 99,01,87,89,75,77
73: 99,01,87,89,75,77
74: 97,85,91,79,73,67
75: 96,92,84,80,72,68,60,56
76: 93,95,81,83,69,71,57,59
77: 93,95,81,83,69,71,57,59
78: 97,85,91,79,73,67
79: 96,92,84,80,72,68,60,56

60 có quý nhân là 97,85,91,79,73,67
61 có quý nhân là 98,90,86,78,74,66
62 có quý nhân là 99,01,87,89,75,77
63: 99,01,87,89,75,77
64: 97,85,91,79,73,67
65: 96,92,84,80,72,68,60,56
66: 93,95,81,83,69,71,57,59
67: 93,95,81,83,69,71,57,59
68: 97,85,91,79,73,67
69: 96,92,84,80,72,68,60,56

Dương Trường Giang – 0941873456

Chia Sẻ Bài Viết