hoanhtai (3)

Đại lâm mộc: Mậu thìn, Kỷ tỵ

Mậu thìn đại lâm mộc (1928, 1988): đây là mộc được sinh ra từ 2 hành thổ, cho nên không sợ kim khắc chế. Nếu gặp thủy sinh trợ thì sẽ rất tốt.

Kỷ tỵ đại lâm mộc (1929, 1989): đây là cái cây sinh trưởng gần lửa, Kỷ thổ sinh kim, nên mộc này không sợ kim loại thường, mà sợ kim loại vượng.

Đại lâm mộc là cái cây cắm rễ vào đất cấn, lấy Quý sửu làm sơn, nếu như can chi của ngày tháng năm không làm tổn thương hay phá hoại nó, thì sẽ là mệnh phú quý. Mệnh Mậu thìn sẽ trên Kỷ tỵ một bật. Lộ bàng thổ sẽ gánh lấy đại lâm mộc, vì vậy Mậu thìn gặp Tân mùi sẽ là quý, còn Kỷ tỵ gặp canh ngọ thì sẽ là lộc, dễ giàu.

Đại lâm mộc mà gặp thổ có chữ “Bích, Ốc”, lại thêm trong mệnh cục có kiếm phong kim gọt dũa thành cột trụ, thì sẽ là đại cát đại lợi, nếu không có kiếm phong kim thì chỉ là khúc gỗ tầm thường.

Mộc này nếu tử ở trên núi, bị Sơn đầu hỏa đốt cháy thì sẽ tượng trưng cho điềm hung.

Đại lâm mộc gặp Giáp thìn, Ất tỵ Phật đăng hỏa thì tốt, vì Thìn Tỵ đều ở vị trí tương sinh, nhưng Thìn sẽ tốt hơn Tỵ 1 bật.

Đại lâm mộc gặp phích lịch hỏa (ngọn lửa của trời) cũng là điều tốt, nhưng nhị hỏa không được cùng lúc xuất hiện. Nếu trong mệnh cục đã có hai thổ gặp nhau thì cũng tốt.

Mậu thìn gặp Đinh mùi thì mệnh phú quý, không lo ăn mặc. Tuy nhiên phải là Thu sinh đông tử thì mới thành cách.

Đại lâm mộc nếu đồng thời gặp “giản, hải” thủy, mệnh chủ sẽ bần hàn; trong mệnh có sơn thì được cải thiện. Mậu thìn đại lâm mộc gặp được Đại hải thủy sẽ thành cục “thương long giá hải”, là mệnh phú quý, nếu còn gặp Đinh sửu hoặc Bính tý thì tốt càng thêm tốt.

Đại lâm mộc không thích kim, nếu gặp Quý sửu tang thác mộc thì tốt.

Chia Sẻ Bài Viết