hoanhtai (6)

Đại khê thủy: Giáp dần, Ất mão

Giáp dần đại khê thủy (1974, 2034): thủy trong trạng thái bệnh

Ất mão đại khê thủy (1975, 2035): thủy trong trạng thái tử

Tuy khí của hai thủy này rất nhược, nhưng lại không sợ hành thổ khắc chế, bởi vì đã có Giáp Ất mộc khắc thổ. Nếu gặp được kim của Nhâm dần và Quý mão, thì “tử và bệnh” sẽ được cải thiện.

Đại khê thủy luôn muốn tìm chốn để hợp về, tích tụ, thủy nằm ở cung khảm chính là chốn đó. Ngoài ra, kim sẽ sinh dưỡng cho thủy này, chỉ sợ trụ tháng ngày giờ có thân dậu xung hại, hoặc bị gió của thìn tỵ làm cho tiêu tán, mệnh chủ cả đời phiêu bạt. Tỉnh tuyền thủy là nước trong xanh yên lặng, giản hạ thủy Đinh sửu chứa sơn, Thiên hà thủy nước mưa tưới mát, Đại hải thủy biển lớn là chốn quay về, thế nên gặp được bốn thủy này đều tốt. Mệnh này không hợp trường lưu thủy vì thìn tỵ là gió, sẽ làm tiêu tán đại khê thủy.

Đại khê thủy phù hợp với những kim loại thanh tao, nên thích nhất gặp thoa xuyến kim và sa trung kim, kế đến là bạch lạp kim. Nhưng nếu đồng thời gặp thoa xuyến kim và bạch lạp kim, để thìn tuất tương xung, tỵ hợi tương xung, thì mệnh cục sẽ không còn tốt nữa. Hải trung kim có Giáp tý nằm ở cung khảm, Ất sửu chứa sơn, nên nếu gặp Đại khê thủy cũng sẽ tốt. Kim bạc kim thì quá yếu nên không đắc dụng. Kiếm phong kim gặp đại khê thủy cũng sẽ có thay đổi lớn, nhưng rất sợ Mão, vốn tượng trưng cho gió và sấm sét, nếu gặp thì tính tình bất định.

Đại khê thủy gặp các loại thổ, không đắc dụng mà còn có thể làm xấu mệnh cục.

Nếu đại khê thủy đồng thời gặp thái dương hỏa và phích lịch hỏa thì tượng trưng cho số bần hàn. Nếu chỉ gặp một trong hai thì tủy theo lộc mã quý nhân mà phán đoán. Đại khê thủy phần lớn không thích mộc. Chỉ có tang chích mộc với Nhâm tý là khảm thủy, Quý sửu chứa sơn, sẽ tạo thanhccachs cục “thủy nhiễu sơn hoàn” vô cùng quý, với điều kiện Dần gặp Tý, Mão gặp Sửu. Nếu gặp những mộc khác thì dựa vào lộc mã quý nhân để phán đoán cát hung.

Chia Sẻ Bài Viết