hoanhtai (10)

Đại hải thủy: Nhâm tuất, Quý hợi

Đại hải thủy: Nhâm tuất, Quý hợi

Nhâm tuất đại hải thủy (1982, 2042): thủy tàng trong khố nhỏ

Quý hợi đại hải thủy (1983, 2043): thủy trong trạng thái lâm quan, tráng vượng

Nhâm Quý vốn là hành thủy, lại thêm nạp âm thủy, nên mệnh này không thích gặp thêm thủy. Mộc này không sợ thổ, thủy khí rơi vào tử tuyệt thì tốt, ngược lại nếu thủy khí vượng thì tức nước vỡ bờ, là tượng xấu.

Nhâm tuất đại hải thủy tính nước đục (do có tuất thổ), còn Quý hợi đại hải thủy có tính trong (thuần túy là nước). Vì vậy người Nhâm tuất sợ gặp thêm sơn trong mệnh cục, trường hợp đó phải có thêm kim thì hóa tốt. Quý hợi đại hải thủy gặp được sơn thì tốt, sẽ giúp cho tính thủy hiền hòa trở lại.

Giản hạ thủy Đinh sửu có sơn, Thiên hà thủy và Đại hải thủy vốn có nhân duyên trời đất, nếu trong mệnh cục còn xuất hiện mộc làm bè, thì sẽ thành quý cách “linh tra nhập thiên hà”. Trường lưu thủy và đại khê thủy đều đổ ra biển lớn, nếu gặp cũng tốt, trong đó nếu gặp được Nhâm thìn thì gọi là “long quy đại hải”, nhưng với điều kiện là âm dương hài hòa, can chi tương hợp thì mới cho là quý cách. Tỉnh tuyền thủy không đổ ra biển, nên không đắc dụng.

Đại hải thủy thích hải trung kim nhất, kế đến là sa trung kim. Đối với những thứ kim còn lại thì phải xét lộc mã quý nhân để mà đoán định.

Đại hải thủy thích thiên thượng hỏa, ánh mặt trời chiếu trên mặt biển sẽ rất đẹp. Gặp phích lịch hỏa Kỷ sửu cũng tốt (Mậu quý hợp hóa), trong trụ nếu có mộc hỏa vượng (mộc vượng tại dần mão, hảo vượng tại tỵ ngọ) thì cũng tốt. Mệnh này không hợp với sơn đầu hỏa, sơn hạ hỏa và Phật đăng hỏa.

Đại hải thủy thích tang chích mộc và dương liễu mộc. Nếu gặp đại lâm mộc thì thìn tỵ là gió lớn, làm cho mặt biển không bình lặng được; còn gặp Bình địa mộc thì tuất hợi được tương sinh, nên sẽ tốt. Nếu gặp tùng bách mộc hay thạch lựu mộc mà trong mệnh cục không có sơn, thì 2 thứ mộc này sẽ bị cuốn trôi, không biết khi nào quay về.

Đại hải thủy thích gặp được lộ bàng thổ và đại dịch thổ. Quý hợi gặp Mậu thân sẽ thành “thiên quan địa trục” cách cục đại quý (vì hợi ở cung Càn là thiên, thân ở cung Khôn là địa). Ngoài ra, hai trụ này giờ nếu gặp thổ vượng thì dù cho có gió lớn cũng không sợ. Nếu gặp thành tường thổ Ất mão, vì mão tượng trưng cho gió, nên mệnh cục phải có sơn mới tốt, nhưng nếu còn gặp thêm phích lịch hỏa là sấm chớp, thì khác nào biển đang nổi bão lớn, làm sao còn tốt được nữa.

Chia Sẻ Bài Viết