89bd96d3508598dbc194

VÒNG TAM PHÚC TINH

THĂNG CHỨC , VƯỢNG TÌNH NHỜ ĐEO “VÒNG TAM PHÚC TINH 
Thời thế tạo anh hùng . Vậy THỜI của mình bao giờ mới tới ?
Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hoà . Vậy làm gì để một người hội đủ 3 YẾU TỐ trên ?
Thay vì ngồi chờ thời tới , hãy tự mình XOAY CHUYỂN THỜI VẬN .
Vòng Tam Phúc Tinh được thầy Giang nghiên cứu và phát triển với mục đích đó.
Sản phẩm độc quyền đem đến may mắn Cát Tường .
Con vật phù hợp với Mệnh cách của người đeo sẽ giúp xoay đổi thời cuộc theo ý muốn cá nhân. Áp dụng Nguyên Lý Cải Mệnh có từ thời nhà Hán không uổng công cầu về.
Thời vận mang tính cá nhân cao, chi phối bởi ngày / tháng / năm sinh của từng bổn mệnh , vì thế không thể đeo tùy tiện
Thầy Giang sẽ chọn lựa chiếc phòng phù hợp – khai quang xong – gửi đến quý anh chị ngay

Vật Phẩm Vừa Xem