ptai

VÒNG PHÁT TÀI

? VÒNG PHÁT TÀI ? Đẹp ơi là đẹp ?
✨Vòng Phát Tài dành cho anh/chị chỉ có Năm Sinh giúp tiền tài hanh thông , dễ buôn bán làm ăn !
? Sử dụng cả đời . Không đeo có thể bỏ ví , bỏ bóp …Miễn gần mình là được , màu sắc có nhiều .
? Thầy sẽ chọn hợp với từng tuổi và khai quang gởi về tận nhà . Nhận được chỉ cần đeo vô 24/24 . không kiêng kỵ !

Vật Phẩm Vừa Xem