4

Kỳ Lân Đá Ngọc Hoàng Long

Giúp xua đi cái xấu, đem đến điều May Mắn, tránh thị phi, hóa giải sát khí xấu để bảo vệ bổn mạng.
Đeo cổ hoặc bỏ vô bóp, đặt dưới gối nằm miễn sao để kì lân cận kề mình mỗi ngày. Sử dụng trọn đời. Không kiêng kỵ.

Vật Phẩm Vừa Xem