24

Cua Đá Phát Tài

???“CUA ĐÁ PHÁT TÀI ” ???
Thổ (đá) sinh Kim (tiền) —>Tiền đang đợi bạn sau khi thỉnh ” CUA ĐÁ PHÁT TÀI ” về nhà ?
?Đặt cua trên két sắt hoặc bàn làm việc đều được nhé. Chỉ cần thầy Giang chỉ dẫn đặt vào đúng hướng + đúng cung tài vị + được khai quang vật phẩm thì sự nghiệp thăng tiến –
?CUA HÚT TIỀN TỶ ÀO ÀO RỒI KẸP CHẶT GIỮ LẠI thì TIỀN NÀO BAY KHỎI NHÀ BẠN NỔI ????

Vật Phẩm Vừa Xem