💰💰💰“CUA ĐÁ PHÁT TÀI ” 🦀🦀🦀
Thổ (đá) sinh Kim (tiền) —>Tiền đang đợi bạn sau khi thỉnh ” CUA ĐÁ PHÁT TÀI ” về nhà 😍
💰Đặt cua trên két sắt hoặc bàn làm việc đều được nhé. Chỉ cần thầy Giang chỉ dẫn đặt vào đúng hướng + đúng cung tài vị + được khai quang vật phẩm thì sự nghiệp thăng tiến –
💰CUA HÚT TIỀN TỶ ÀO ÀO RỒI KẸP CHẶT GIỮ LẠI thì TIỀN NÀO BAY KHỎI NHÀ BẠN NỔI 😄😄😄😄