316821033_642640580836977_8154648490237744551_n

Chiếc Xe Của Bạn ” Thuận ” hay ” Nghịch ” Với Bạn !?

💥 Dựa vào tam hợp tuổi và mệnh để biết được Chiếc xe ( Thiên Mã ) của mình đồng thuận hay nghịch. !

BƯỚC 1 : XÉT NGŨ HÀNH CỦA MÌNH
Ví dụ : 1993 Quý Dậu : Kiếm Phong Kim – 1984 , Giáp Tý : Hải Trung Kim

BƯỚC 2 : XÉT TUỔI TAM HỢP
Dần – Ngọ – Tuất thiên mã tại Thân
Tỵ – Dậu – Sửu thiên mã tại Hợi
Thân – Tý – Thìn thiên mã tại Dần
Hợi – Mão – Mùi thiên mã tại Tỵ

BƯỚC 3 : XÉT NGŨ HÀNH NẠP ÂM CỦA THIÊN MÃ VỚI MÌNH
. Nếu ngũ hành của thiên mã khắc mình thì chiếc xe mình đi dễ bị hư , bị mất , làm ăn buôn bán khó có lợi

. Nếu ngũ hành của thiên mã đồng với mình hoặc sinh cho mình thì chiếc xe mình đi sẽ đem lại tài lộc , thuận lợi buôn bán

– Dần – Ngọ – Tuất thiên mã ( chiếc xe) tại Thân. Thân là Kim . Dần – Ngọ – Tuất mạng Thuỷ hoặc Kim thì thiên mã tốt
Ví dụ : Nhâm Tuất mệnh Đại Hải Thuỷ . Kim sinh Thuỷ . Chiếc xe sinh cho mình thì mình leo lên xe đi sẽ gặp may mắn , công việc thuận lợi , buôn may bán đắt

– Tỵ – Dậu – Sửu thiên mã tại Hợi . Hợi là Thuỷ . Tỵ – Dậu – Sửu mạng Mộc hoặc Thuỷ thì xe tốt hỗ trợ mình

– Thân – Tý – Thìn thiên mã tại Dần . Dần là Mộc . Thân – Tý – Thìn mạng Hoả hoặc Mộc thì xe tốt hỗ trợ mình

– Hợi – Mão – Mùi thiên mã tại Tỵ . Tỵ là Hoả . Hợi – Mão – Mùi mạng Thổ hoặc Hoả thì xe tốt hỗ trợ mình

Chia Sẻ Bài Viết